nog te plaatsen

Overzicht van foto’s die in het bezit zijn van RV “de Karwats” Blerick waarvan niet bekend is wanneer deze genomen zijn. Als er iemand is die weet wanneer een van deze foto’s gemaakt zijn verzoeken wij u om dit door te geven via een mail aan foto@dekarwats.nl en vermeld daarin dan a.u.b. het fotonummer en het jaartal wanneer de foto genomen is. Wij kunnen ze dan archiveren in het bewuste jaartal.

Bij voorbaat dank voor de medewerking.