Commissies

Beste leden,

Om nog meer verbondenheid van de leden met de club te krijgen zijn er commissies in het leven geroepen. Hierin hebben leden zitting en de commissies worden aangestuurd door een of meerder leden van het bestuur.
Hieronder een overzicht van de verschillende commissies die binnen onze club actief zijn. Heeft U vragen of opmerkingen aangaande zaken binnen de club spreek de desbetreffende commissie dan hiervoor aan. Neem contact op door een van de leden aan te spreken of te bellen of stuur een mail naar de betreffende commissie.

 

  Activiteiten Dressuurwedstrijd Financiën
  activiteiten@dekarwats.nl dressuur@dekarwats.nl  
sturend Erik Teepen Loes Heesen Ron Coenen 
      Hans Berden
lid Sylvia Passchier Jaqueline van Gennip Sandra Baetsen
  Loes Heesen Susanne Titulaer Hanneke Janssen
  Miranda Janssen     vacant  
       
  Jeugd Ruiter Begeleiding Les + Instructie Personeel
      personeel@dekarwats.nl
sturend Belinda Francken  Lei Kok Belinda Francken
  Loes Heesen Jeu Smeets  
lid Stephanie Welschen Sylvia Passchier Sylvia Passchier
       
       
       
  Ruiterterrein Sponsoring Springwedstrijd
    sponsor@dekarwats.nl springen@dekarwats.nl
sturend Lei Kok  Thijs Joosten Piet Keunen 
   Jeu Smeets   Jeu Smeets
lid Thijs Joosten Ton Bonsel Hanneke Janssen
  Thei Francken Hans Berden Pieter Keunen
    Thei Francken Peter Heesen