Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Rijvereniging “de Karwats” Blerick kent verschillende mogelijkheden.

Rijdend lid inclusief wedstrijden en lessen

Hiervoor bedraagt de contributie € 100,00 per jaar.
Onze rijdende leden zijn automatisch lid van de KNHS. Het lidmaatschap van de KNHS bedraagt € 25,00 per jaar

Men mag deelnemen aan 2 rijlessen per week, te weten een dressuur les op dinsdagavond en een spring les op donderdag avond.

Rijdend lid inclusief wedstrijden, exclusief lessen

Hiervoor bedraagt de contributie € 70,00 per jaar.
Onze rijdende leden zijn automatisch lid van de KNHS. Het lidmaatschap van de KNHS bedraagt € 25,00 per jaar

Men neemt geen deel aan de lessen die in clubverband gegeven worden maar is wel welkom om deel te nemen aan de overige activiteiten die onze club organiseerd.

Steunend lid

Hiervoor bedraagt de contributie € 20,00 per jaar
Steunende leden die gebruik maken van ons ruiterterrein dienen lid te zijn van de KNHS. Het lidmaatschap van de KNHS bedraagt € 25,00 per jaar

Men mag deelnemen aan alle activiteiten die de club organiseert, met uitzondering van de rijlessen.

Junior lid.

Dit lidmaatschap is speciaal voor onze jongste ruiters die deelnemen aan de puppyles, 1x per week.
Hiervoor bedraagt de contributie € 50,00 per jaar. Ook de juniorleden zijn lid van de KNHS, het lidmaatschap
hiervan bedraagt € 25,00 per jaar

Verder is men natuurlijk ook welkom voor deelname aan of toeschouwer bij de jaarlijkse clubkampioenschappen met ‘s avonds de gezellige barbecue en uiteraard de bekendmaking van de clubkampioen.

Elk lid van Rijvereniging “De Karwats” dient minimaal 2 dagdelen mee te helpen aan (een van) de wedstrijden die we jaarlijks organiseren (dressuurwedstrijd en springwedstrijd).

Als lid van Rijvereniging “de Karwats” Blerick dient men zich te houden aan de statuten (versie 16-08-2004) en aan het Huishoudelijk Reglementen Rijvereniging  De Karwats Blerick (Versie 12 oktober 2018)

U kunt de statuten hier inzien en het algemeen reglement hier inzien.

* De contributie voor de KNHS in 2020 bestaat uit:
  • lidmaatschap KNHS € 25,00**
  • gezinslidmaatschap KNHS € 75,00**
  • startpas ruiter + paard € 114,75**
  • startpas meerdere paarden zie tarievenlijst KNHS onderaan deze pagina
  • startpas ruiter + pony €90,00**
  • startpas meerdere pony’s zie tarievenlijst onderaan deze pagina
  • een overzicht van de KNHS tarieven voor 2020 kunt u hier vinden