Afscheid penningmeester

Op de bestuursvergadering van 30 maart 2016 heeft Jacqueline van Gennip haar functie als penningmeester en bestuurslid neergelegd omdat dit niet meer te combineren valt met haar nieuwe werkzaamheden. Dit heeft tot gevolg dat Hans Berden vanaf 30 maart 2016 de taak van penningmeester op zich heeft genomen.

Het bestuur dankt Jacqueline voor haar enorme inzet de afgelopen jaren